Tony Nguyễn

General Manager

Tony đã kênh qua các vị trí quản lý điều hành trong các MNC hàng đầu tại Việt Nam. Tony là một người tận tụy, và có một niềm đam mê mạnh mẽ trong các lĩnh vực: Điều hành và phát triển kinh doanh, nơi anh ấy đã gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý giá trong suốt những năm làm việc ở các vị trí quan trọng cho các tập đoàn nước ngoài này trong khu vực Đông Dương.