Tiến sĩ Long Phan, Giám đốc điều hành của Top Flight Technologies

CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH

Tiến sĩ Long Phan đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực robotics và hệ thống AS (Autonomous System). Long cũng là người tiên phong, đi đầu trong hệ thống giao dịch với thuật toán từ xa, giao dịch với tần suất cao, và đóng góp phần lớn vào các giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York NYSE (hơn 1% khối lượng hàng ngày). Ông là một doanh nhân có tầm nhìn xa và đam mê giải quyết những vấn đề khó khăn, thách thức nhất trên thế giới. Long nhận bằng Cử nhân Khoa học, Thạc sĩ Khoa học và Tiến sĩ Cơ khí từ MIT.