Huyền Nguyễn

Board Member

Huyền là một Nhà Đầu tư, Người kinh Doanh có nhiều năm kinh nghiệm , Có niềm tin mạnh mẽ vào một nền giáo dục xuất sắc trong tương lai tại Việt Nam. Góp phần xây dựng cầu nối, Huyền quan tâm đến việc đầu tư và đưa các nha lanh dao (CEO) có tài năng tốt nhất từ Mỹ đến VN để đào tạo cho thanh niên và những người trẻ Tuổi ở Việt Nam, để họ có thể trở nên làm việc hiệu quả hơn và đạt năng suất cao hơn trong nền kinh tế đang phát triển hiện nay.