Henrik Scheel

Founder

Là một người đồng sáng lập của chương trình Startup Experience tại Việt Nam, Henrik là một doanh nhân kế tiếp của Đan Mạch và là một diễn giả chính được săn lùng toàn cầu tại San Francisco, nơi ông tập trung những đầu tư mang tính ảnh hưởng và xây dựng các dự án khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ trong các lĩnh vực khác nhau. Henrik mang đến những kinh nghiệm dồi dào từ các hệ sinh thái khởi nghiệp tại San Francisco cũng như kỹ nghệ doanh nghiệp tại Đan Mạch. Vì thế, ông có thể kết nối tinh hoa từ cả hai môi trường này và minh họa cách các công ty có thể hưởng lợi từ phương pháp Startup LEAN và thực hành tự gián đoạn trước khi họ khởi động trên làn sóng tiếp theo của các doanh nhân thực hành khởi nghiệp