Hằng Nguyễn

Event Planner & Coordinator

Hằng là một doanh nhân và nhà đầu tư. Niềm đam mê của cô ấy là xây dựng một doanh nghiệp cho riêng mình. Cô bắt đầu với một công ty vận chuyển nhỏ cùng với bạn bè một vài năm trước đây. Hằng đã có nhiều năm làm việc với các khách hàng của mình và đã gầy dựng các mối quan hệ khách hàng rất mạnh mẽ.